vineri, 25 martie 2011

Bunavestire

Cu Theodor (Raluca şi Ioan ne-au aşteptat afară) am ajuns la sala Capitol, pentru un concert în forţă (George Enescu, Rapsodia română Nr. 1 în la major op. 11; Giovanni  Bottesini, Grand duo concertante pentru vioară, contrabas şi orchestră şi César Franck, Simfonia în re minor). Ieri, tot cu Theodor, am ajuns – pentru prima oară, cred – în biserica piariştilor (romano-catolică), cu ocazia unei serate muzicale Johann Sebastian Bach (fragmente din Matthäus Passion, Johannes Passion, Magnificat, Missa în si minor, o sarabandă, un preludiu şi o sonată) susţinută de Camelia Fornwald Docea (mezzosoprană), Alexandra Haţeg (vioară), Gabriel Drăgoiu (oboi) şi Adriana Dogariu (pian, orgă). Ascultând aceste arii priveam în jur la decorul emancipat şi puternic influenţat de reforme, de baroc şi chiar de elemente neo-bizantine. Totul – asemenea multor alte lăcaşuri de cult ieşite din cumintele tipar ortodox – bine gândit, somptuos şi – vorba lui Nietzsche – „omenesc, prea omenesc”. Mi-am amintit atunci, involuntar, de jazzman-ul Johnny Răducanu. Îl revăzusem recent într-un talk show unde a fost invitat (alături de câţiva alţi reprezentanţi ai etniei rome) să dezbată o chestiune lingvistică: ţigan sau rom? Ei bine, maestrul Răducanu intervine la un moment dat în emisiune şi spune: „Au dreptate gagiii (adică – explică el – toţi cei străini de neamul ţigănesc) să spună cuvântul ţigan. Eu completez: ţigan borât. Să spun şi de ce: Nu merg eu toată ziua prin străinătate şi văd ce face ţigănetul pe la Paris şi pe la Roma?…” Şi adaugă apoi că a văzut cum ţigani minori furau borsetele americanilor veniţi să admire istoricele monumente din capitala Italiei. Discuţia se înteţeşte şi Johnny ameninţă că dacă nu este lăsat să vorbească (de cei care se pregăteau să protesteze, afirmând că „şi românii fură milioane de euro şi de dolari”) pleacă din emisiune. Şi încheie: „Ţiganii fură că au talent, românii fură fără talent!” … Priveam la „vitrina” acestei biserici (tablouri religioase, statuete, altar fără „perdea” pentru a asigura „transparenţa” şi a asigura cadrul unei slujiri fără „taine” etc.) şi nu-mi puteam reţine un gând. Majoritatea bisericilor ortodoxe de la noi – fără să se socotească romano-catolice – sunt (nu de ieri, de azi, ci de sute de ani) cu asupra de măsură de primitoare faţă de tablouri religioase şi, în general, faţă de mai tot instrumentarul de credinţă apusean (romano-catolic, protestant). Încearcă să-l „fure” (să-l „copieze”), însă – vorba lui Johhny Răducanu – fără talent. Rezultatul, invariabil, este – în cel mai bun caz – un hibrid (un amestec de covoare persane, de pictură religioasă pietistă, necanonică, „realistă” sau „romantică” şi – ici-colo – câte-o icoană ortodoxă) şi – în cel mai rău caz (cum se întâmplă adesea) – un kitsch deşănţat. Pentru că – spre deosebire de arta religioasă occidentală – frumuseţea (şi simplitatea), ruptă parcă din altă lume, a unei biserici ortodoxe nu se poate „copia”, nu se poate „fura”. Ea se trăieşte (Cebza, Lupşa, bisericuţa de pe lângă Inspectoratul de Poliţie din urbe) sau nu. Sf. Ioan Damaschinul: „Arată-mi icoanele la care te închini ca să pot -ţi înţeleg credinţa.”
***
De Bunavestire, mare hram la bisericuţa noastră – una-născută – din cetate. Biserica ortodoxă, a arătat sacerdotul în omilia sa, reprezintă scena Buneivestiri pe uşile împărăteşti din catapetesme, ce duc spre altar – „creierul” întregului locaş, „icoană a Împărăţiei”. Şi poate că aici, chiar aici, în acest Praznic al „zămislirii fără de sămânţă bărbătească”, se află taina înţelegerii în ce priveşte „iconomia mântuirii (restaurării, desăvârşirii, izbăvirii, îndumnezeirii) omeneşti”. Poate că în tăcerea celei supranumită şi „Nădejdea celor fără de nădejde” (care, în Scripturi, este un model de smerenie, de ascultare, de curăţie) stă însuşi sensul vieţii noastre. Numai de-am şti să-l pricepem şi să ne folosim de el! Căci veacul acesta e al celor ce râd, zeflemitori (asemenea căpeteniei tătare din Andrei Rubliov) de icoana Naşterii Domnului şi a Buneivestiri…Deunăzi a fost răspândit în presa lumii un articol despre viitorul religiei în Australia, Austria, Canada, Cehia, Finlanda, Irlanda, Olanda, Elveţia şi Noua Zeelandă – ţări în care, potrivit unui studiu, religia ar putea să dispară. Motivele reale pentru care o să dispară religia în statele mai sus pomenite – arată un hâtru comentator al ştirii electronice de pe Hotnews.ro – sunt următoarele: „într-o ţară a berii şi ciocolatei cum să ţii post?! (Austria); nu poţi merge 100 km. pt. a ajunge la biserica parohiei (Canada); avem femei frumoase, nu ne mai pasă de cele sfinte (Cehia); e prea frig (Finlanda); bem prea mult şi ratăm drumul spre biserică (Irlanda); când te duci la biserică şi dai peste un preot femeie lesbiană nu îţi mai vine să te duci a doua oară (Olanda); un oraş care se chemă Biserica lui Christos a fost ras de un cutremur…Hmmmm! (Noua Zeelandă); banii au alt Dumnezeu şi ăla nu are nevoie de biserică (Elveţia)”. Îmi amintesc de Pr. Teofil Pârâianu, care nu o dată spunea – referindu-se cuminţenia pe care o transmitem (sau nu) mai departe urmaşilor urmaşilor noştri – că ortodoxia viitorului, în ţara noastră, va fi exact aşa cum vom şti (sau nu vom şti) s-o transmitem mai departe copiilor noştri. Din păcate însă, cuvântul românesc de azi – câtă dreptate avea Pr. Nicolae Steinhardt, în 1988 – „se înnoieşte prin împrumuturi – vai, vai – de la limbajul ţigănesc, şmecheresc, bişniţar, videocasetar, gestionar, totul cu iz de peiorizare, pângărire, corupţie şi sărăcie lucie (limbaj de oropsiţi)”. Iar dacă filmul este o „oglindă a societăţii” şi un „semn al vremurilor”, poate că nu am greşi prea mult când spunem că – dincolo de marca epocii, dibuită pe ici-pe colo – nu universul transfigurat din Fefeleaga (sau din Meandre, 100 lei, Concurs ori Pas în doi) este reprezentativ pentru ceea ce se poate vedea cu ochiul liber în ţărişoara noastră, ci plastica sordidă a „minimaliştilor” de ieri sau de azi (Reconstituirea, Ilustrate cu flori de câmp, La capătul liniei, Secvenţe, Casa dintre câmpuri, Proba de microfon, Croaziera, Patul conjugal, Această lehamite, Senatorul melcilor, Marfa şi banii, Poliţist adjectiv). Şi totuşi: mărgăritarul cel de mare preţ – o ştim dintotdeauna – îl găsesc doar acei temerari ce se încumetă a scurma după el în borhot…