joi, 9 aprilie 2015

Nu zădărnicia, ci dificultatea asumării jertfei de pe cruce - CălăuzaÎn anii 80, adolescent fiind, n-am înțeles – nici n-aveam cum – că sensul Călăuzei lui Tarkovski (și, aveam să descopăr mai târziu, al tuturor filmelor sale și chiar al romanelor dostoievskiene pe care, cu nesaț, le-am citit în liceu: Crimă și pedeapsă, Frații Karamazov, Idiotul, Demonii, Adolescentul), nu îl pot afla ori desluși prin speculații (sau polemici intelectuale), prin raționalizări și hermeneutici culturale. Nu l-am aflat nici atunci când am ajuns la literatura lui Nicolae Steinhardt (mai ales la Jurnalul fericirii și Dăruind vei dobândi). Însă aici – parcă mai evident, mai pregnant decât în cazul mai sus-pomeniților autori ruși – lucrurile și esențele par să se vadă mai puțin „în ghicitură” și mai mult „față către față”. De ce? Pentru că aici este mai abruptă întâlnirea cu „făptura cea nouă”, cu „adevărata minune” a lui Hristos (Steinhardt: „ești în Hristos, ești făptură nouă”).
Călăuza
Oamenii, mai cu seamă atunci când sunt tributari scepticismului, pun problema exclusiv în termeni „paranormali”. Pentru ei, credința nu este un work in progress, un quest ce presupune paradoxul, taina. Este, în cel mai bun caz, o chestiune utilitaristă, „eficientă”, „cuantificabilă”, „magică”. De aceea ne și asemănăm cu cei care-I cereau Mântuitorului să Se coboare de pe cruce dacă e „Fiul lui Dumnezeu”. Așa cum, peste două mii de ani, Scriitorul și Profesorul din filmul lui Tarkovski își imaginau că altfel („ciorapi de piele, un echipament impresionant”) trebuie să arate „stalkerul” (călăuza)  care urma să-i ducă spre Zona unde se îndeplinesc toate dorințele omului. Și unde, aveau să înțeleagă, se îndeplinește doar acea dorință – numai una – fără de care omul nu poate trăi, iar nu orice moft. Prin urmare, quest-ul este deopotrivă unul „exterior”, cât și – mai ales – unul „interior”. Pentru această călătorie, spune Călăuza, e nevoie de pregătire. Altfel e în zadar. Altfel – ca și atunci când încercăm să deslușim filmul – rămânem în zona „genurilor cinematografice” (aici: S.F. –ul) și vedem în Călăuza o bizară poveste „fantastică” în care fetița Stalkerului este „înzestrată” de Dumnezeu cu „puteri magice” – pentru că mută cu privirea obiecte (niște pahare) – drept compensație pentru infirmitatea sa (nu poate merge). Și-ntr-adevăr, fără credință, fără suflarea Celui Îndelung Milostiv, nu suntem decât niște bieți scriitori și niște bieți profesori blazați și plini de ego­, acri și sinucigași. În fond, nu ei sunt (nu ei ar trebui să fie) pricină de mirare. Atitudinea lor („agnosticismul” lor, „circumspecția” lor cinică) sunt comune, sunt obișnuite, sunt „bune” (adică de tip „standard”). 
Călăuza
Cu totul „ne-bună” și extra-ordinară este atitudinea Călăuzei (pe care Scriitorul nu uită să-l facă „debil mintal”), încăpățânarea de a da un sens (recuperând, într-o lume „post-apocaliptică” sau „post-creștină”, o anume rânduială pierdută) prin participarea – în chip apofatic, mereu sugestiv – la „evenimentul eclezial”. Dar, spune el, trebuie să crezi. Cu totul „ne-bun” este și gestul mamei lui Ivan din Umbrele strămoșilor uitați, care-și ocrotește băiatul de scălâmbăielile unor „buni” (ale unor demonizați) ce vor să-l atragă în mrejele lor. Scena se petrece în fața unei biserici sătești, plină ochi de lume venită la Sfânta Liturghie, unde intră Ivan și mama sa. (Scăparea de „atacurile demonice” e doar în slujba transfiguratoare, după cum aceeași slujbă e „cumplită” – ca și Zona din Călăuza – pentru cei nepregătiți să o primească.) 
Nu altfel decât „ne-bun” este și Ivan din Hadersfild, filmul sârbesc ce e o variațiune pe tema din Trainspotting sau Requiem for a Dream. Ivan este un „idiot” pentru „bunii” săi (foști) colegi de liceu, cărora nu se sfiește să li se „spovedească”, amintindu-le însă de învățăturile Sfinților Părinți ce vorbesc despre despătimire, despre conștientizarea reală a sintagmei carpe diem. Risipirea lor e „bună” și „ca lumea”, pentru că e „în rând cu lumea”. Cu lumea înnebunitoare. Ivan îi răspunde acesteia printr-o asceză auto-impusă.
Umbrele strămoșilor uitați
Întâlnirea cu filme ca Hadersfild, Călăuza, Nazarin, Viridiana, Lumină de iarnă, Jurnalul unui preot de țară, Simion al Deșertului, La dolce vita, Julieta și spiritele, După dealuri, Andrei Rubliov, Căința și, mai recent, Somn de iarnă, Leviatan sau Ida sunt tot atâtea prilejuri de a înțelege – o dată în plus – nu atât că jertfa Mântuitorului a fost zadarnică (de vreme ce, de două mii de ani oamenii repetă, la nesfîrșit, aceleași greșeli), ci că asumarea acestei jertfe presupune o trudă neostoită. Numai așa rămânem întru „dreapta socotință” care ne ferește de a judeca, de a cârcoti, de a ne risipi în palavre. Numai așa ajungem să intuim – vai, într-o măsură infimă – răul pe care, cu sau fără voia noastră, l-am pricinuit altora. Doar așa dobândim adevăratul curaj de a ne cere iertare. 
Hadersfild
Nu cred în întâmplare. Cred că, așa cum spune, la un moment dat, Călăuza, „totul are un sens și o cauză”. Cred că este important să ne păstrăm – cu orice preț – simțul mirării. Pentru că nu „tăcerea lui Dumnezeu” este problema, ci surzenia (sau indiferența) noastră. Risipirea noastră pe alte „frecvențe”. Și-i păcat, pentru că viața este, totuși, doar una.