luni, 27 iulie 2015

O experiență insolită - CălăuzaAm revăzut (nu mai știu a câta oară) Stalker (Călăuza), filmul care – încă de la prima vizionare, în 1982 – avea să fie o piatră de hotar pentru mine, ca cinefil. Pentru strania combinație între formă și fond, pentru „cum” și „ce” comunică. Mai mult decât în alte filme, aici Tarkovski și-a propus (și a izbutit) să se joace cu răbdarea multor spectatori, să le înșele așteptările. Mai cu seamă că genul cinematografic (S.F.-ul) – pe post de cal troian[1] (cum procedase și la Solaris) – presupune fapte, aventură, efecte speciale și mai puțin (sau chiar deloc) introspeții și comentarii elegiace pe tema alungării poeziei și poeților din cetate.   
Cea dintâi dezamăgire va fi fost „trădarea” față de sursa literară din care Tarkovski s-a inspirat – povestirea Picnic la marginea drumului a fraților Strugațki (Arkadi și Boris). De altfel, datele științifico-fantastice preluate de regizor din scrierea popularilor autori au dispărut progresiv, pe măsură ce filmarea înainta. După repetate modificări cerute de Tarkovski, autorii scenariului (al căror nume  figurează pe generic) i-ar fi spus acestuia să facă după cum crede de cuviință. Ceea ce nu a fost posibil până la capăt la Solaris (datorită opoziției lui Stanislav Lem, autorul cărții omonime[2]), avea să fie cu putință – cu asupra de măsură – la Călăuza. Astfel, personajul principal este, la Tarkovski, un Hrist care – într-un timp și într-un loc neprecizate – se străduie să aducă într-o Zonă misterioasă (adică la viață) pe cei ce spun că și-au pierdut orice nădejde. 
Nicicând – în cinema – disperarea nu este mai frumoasă. Nicicând nu este mai dureros strigătul celui care constată strania metamorfoză a omului în umanoid. Nicicând nu e mai zbuciumată dezintegrarea sufletului omenesc. Nicicând nu doare mai tare spiritul ajuns independent, emanciparea omului de sub împreună-strădania numită Biserică (adică Eclesia)[3]. Asta, firește, dacă privitorul nu se împotmolește în „pragul” filmului – cadrul S.F – și trece peste sugestia vagă a prezenței unor meteoriți și – în cazul fiicei Călăuzei – telekinezie. Iar cel care trece, se va afla deopotrivă în universul lui Cervantes și Dostoievski, al lui Soljenițân și al lui Rubliov[4]. Sau în însuși spațiul taboric[5].
Pe caseta video a Călăuzei din UK, un critic de film scria: „Una din cele mai pesimiste viziuni asupra omenirii.” Și – într-un fel – are dreptate. Ceea ce surprinde aici Tarkovski e tocmai apofatismul gândirii (teologice) răsăritene, ce poate fi rezumat (și) așa: „a avea credință înseamnă să vrei ca Dumnezeu să existe și să te porți ca și cum ar exista”. Ori, credință li se cerea celor care aveau să intre în „camera dorințelor”. (Scriitorul și Profesorul – ca mulți alții, aflăm – nu sunt pregătiți și nu intră.) Asta după ce află de la Călăuză că „totul depinde de om, nu de Zonă”. Probabil că cei care se sperie de „pesimismul” viziunii tarkovskiene sunt chiar cei care – asemenea cinicului Scriitor din film – au ajuns foarte aproape de stadiul de umanoid și refuză orice călăuzire spre adâncul propriei conștiințe. Sau cei care – asemenea pragmaticului Profesor – și-au pierdut complet încrederea în omenire. Zona însă îi lasă „să treacă” (îi „păstrează”) doar pe cei cu adevărat deznădăjduiți; ceilalți se zdrobesc sub povara lucidității lor lipsită de orice formă de compasiune.
Călăuza cheamă fiecare spectator să reflecteze la propria modalitate de angajare în călătoria prin Zona-viaţă. Filmul lui Tarkovski – experimental, insolit, greoi (mai cu seamă atunci când te-ai familiarizat cu clișeele filmelor populare, cu o anumită narațiune cinematografică – se lasă deslușit de către oricine îl privește dornic să descopere posibilitățile de expresie oferite de cinema unui cineast neobișnuit, dornic să filmeze nevăzuta nostalgie după copilărie, iubire, poezie. Pentru cei ce cred că „stăpânesc” (sau că „înțeleg”) cinema-ul, Călăuza este o serioasă piatră de poticnire[6].
[1] Andrei Tarkovski: „Nu am fost nici pasionat de el şi nici nu am dorit să evadez, prin el, din realitate.” Felul în care a înțeles Tarkovski să aducă fantasticul în cinema îl apropie de Dostoievski: „Fantasticul este tot una cu realul; fără real nu există fantastic.” În Solaris și Călăuza, dar și în Oglinda sau Sacrificiul întâlnim „fantasticul credinței”, despre care (în Jurnalul fericirii) Nicolae Steinhardt scria că „nu amăgeşte şi nu duce pe alte tărâmuri ale iluziei”, că „nu e simplă schimbare de decor” deoarece „nu tăgăduieşte realitatea, ci o transcende”. De fapt, nici nu e fantastic pentru că „nu distrează mintea cu un alai (o comedie) de alte lumi posibile tot neesenţiale, ci o solicită să se concentreze asupra realităţii; care nu stupeface ştiinţa, ci transfigurează lumea şi metanoizează eul."
[2] Este binecunoscută intenţia lui Tarkovski de a elimina în totalitate raportul cu S.F.-ul din scenariu. Planurile însă i-au fost dejucate de Lem, care s-a opus şi a ameninţat cu retragerea dreptului de ecranizare. S-a ajuns la un compromis, astfel că filmul adaugă scenelor din cosmos scene de pe Pământ: „Aveam nevoie de Pământ – arăta regizorul – pentru a sublinia contrastele. Voiam ca spectatorul să poată aprecia frumuseţea Pământului, să se gândească la ea şi, revenind de pe Solaris, să simtă durerea mistuitoare a nostalgiei.” Solaris rămâne „o foarte gravă meditaţie despre destinul escatologic al umanităţii”, despre „supravieţuirea prin iubire şi neuitare”.
[3] „Filmul Călăuza este dedicat în întregime probleme tragice a „omului fără Dumnezeu”” (Costion Nicolescu), iar „Zona este ultima enclavă a Credinţei, ultima şansă a Iubirii, refugiul Trascendenţei” (Emmanuel Carrière).
[4] Strigătul deznădăjduit al iconarului medieval („Nimeni nu are nevoie de icoanele mele!”) își găsește ecou în amărăciunea Călăuzei dintr-un ev post-industrial („Nimeni nu are nevoie de Zonă!”).
[5] Aluzie la scena evanghelică de pe Muntele Taborului, în care, înspăimântat, Petru îi spune lui Iisus: „Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise şi lui Ilie una." Atunci, Iisus „S-a schimbat la faţă înaintea lor şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.” În pragul „camerei dorințelor” din Zonă, Călăuza le spune Scriitorului si Profesorului că ar dori să se mute acolo cu soţia lui şi cu fetiţa lor infirmă: „Ce bine este aici! Ce linişte! Nu este nimeni care să ne facă vreun rău!” De ce tocmai acolo? Pentru că acolo e casa adevărată, doar acolo răutatea oamenilor nu are putere şi nimeni nu le poate face nici un rău. Unde este răutatea neputincioasă? Acolo unde S-a pogorât binecuvântarea Domnului, iar smerenia a învins trufia. Dar, adaugă Călăuza: „nimeni nu trăieşte şi nu poate să trăiască în Zonă". Prin urmare, Zona (înţeleasă astfel, ca spaţiu taboric, al harului) este locul spre care năzuieşte şi se îndreaptă  inima omului obosit de „cele lumeşti”, locul unde totul devine posibil şi minunile chiar se mai pot întâmpla dacă ceri cu credinţă şi dacă ştii – ca în Aşteptându-l pe Godot – să rabzi, să aştepţi. Să crezi, să nădăjduiești, să iubești. Dacă respecţi „sistemul complicat de semne” din Zonă.
[6] S-a spus, și despre Călăuza, că nu este cinema. La fel cum, datorită formei lor neobișnuite, s-a spus despre alte filme din lumea mare (Dodeskaden, Culorile rodiei, Meandre, 100 lei ș.a.) că nu sunt cinema. La fel cum s-a spus despre icoanele bizantine că – datorită perspectivei inverse, formelor și tonalităților austere, refuzului oricărui tip de naturalism sau de sentimentalism – nu sunt pictură. Cine are urechi de auzit și ochi de văzut, va pricepe.