marți, 28 ianuarie 2014

În lumina unei epistole

Descopăr bucuros, în paginile volumului de dialoguri cu Dan Piţa, Cinema, cinema, cinema ... (autor: Titus Vîjeu), o fotocopie a unei epistole datată 15 noiembrie 1982 şi semnată de Monahul (!) Nicolae Steinhardt: 
„Mult stimate domnule Dan Piţa,
Domnul Hristos – Împăratul, Basileul – să vă binecuvinteze, ocrotească şi răsplătească pentru că I-aţi scris – cu atâta curaj, sinceritate, râvnă şi talent – Evanghelia în imagini, sunet şi culori. Îndrăznim a crede că filmul Concurs
 este mai semnificativ şi mai tulburător chiar decât foarte frumoasa „Viaţă a lui Iisus Christos” de Zefirelli. Fie slava şi bunăvoirea Domnului şi Dumnezeului nostru asupra credinciosului Său rob şi minunatului Său zugrav Dan Piţa. 

Cu adânc şi admirativ respect, ai D-voastră recunoscători, uluiţi şi smeriţi, Nicolae, monahul (Mănăstirea Rohia) şi Mihail Milea (student anul II Institutul Teologic).”
Sunt încredinţat că din entuziasmul şi lumina epistolei trimise de Steinhardt s-au hrănit şi următoarele trei filme - excelente şi ele - ale regizorului: Faleze de nisip, Dreptate în lanţuri, Pas în doi.
Monahul Nicolae Steinhardt de la Rohia