luni, 15 decembrie 2014

Mistreţul şi Călăuza

Fotogramă din Călăuza lui Tarkovski. Scriitorul (purtând, în zeflemea, cununa de spini pe cap) faţă cu blajina Călăuză. Învăţătorul degenerat (asemenea Mistreţului, care cu vorba se ruga pentru sănătatea aproapelui şi cu gândul era la sacul cu bani) privindu-l, cu ochi străini şi goi, pe Învăţătorul care trăieşte cu şi prin Cel Răstignit. Artistul sleit de har (şi, poate, ameţit de gloria lumească, de ego-ul său exacerbat) versus Poetul jertfitor, gata mereu să poarte sarcinile (păcatele) celor deznădăjduiţi. Călăuza, un apolog pe tema Poeziei (Credinţei, Nădejdi, Iubirii) salvatoare. 

Scriitorul şi Călăuza - Stalker (regia Andrei Tarkovski, 1979)