luni, 16 iunie 2014

Euforie echilibrată şi gravitate artistică – seria ARDELENILOR

Articol apărut în revista Tribuna din Cluj (nr. 282, 1-15 iunie 2014, pag. 33-34)

Dan Piţa şi Mircea Veroiu au debutat într-un documentar colectiv de lung-metraj, Apa ca un bivol negru. Realizat fără un scenariu iniţial, acest film „grav şi calm” despre inundaţiile din Ardeal din 1970 „asociază exactitatea reportericească cu pasiunea reflecţiei, documentul crud cu vibraţia lirică, descrierea voit rece a faptului cu emoţia copleşitoare a confesiunii, constatarea cu implicarea” (George Littera). Traseul lor a continuat încă o vreme împreună, alături de directorul de imagine Iosif Demian, în Nunta de piatră (segmentul „Fefeleaga” de Mircea Veroiu, „La o nuntă” de Dan Piţa) şi Duhul aurului (segmentul „Vâlva băilor” de Mircea Veroiu, „Lada” de Dan Piţa)[1], „un cinematograf de substanţă, de esenţă şi de ţinută” (Eva Sârbu) inspirat din proza lui Ion Agârbiceanu. Apoi a mers fiecare pe drumul său – Piţa a debutat în lung-metraj cu unul din cele mai interesante filme de actualitate din anii 70 (Filip cel bun), iar Veroiu cu un policier de atmosferă (Şapte zile). Tandemul a continuat cu alte ecranizări după texte clasice: Tănase Scatiu, Bietul Ioanide (Piţa) şi Dincolo de pod, Între oglinzi paralele (Veroiu).  
Cele două filme de Dan Piţa – Profetul, aurul şi ardelenii[2] (1978), Pruncul, petrolul şi ardelenii (1981) şi Mircea Veroiu – Artista, dolarii şi ardelenii[3] (1980) reprezintă, înainte de toate, o replică inteligentă şi cu dialoguri nostime, pline de savoare (scenarist: Titus Popovici[4], înlocuit la ultima parte a seriei de Francisc Munteanu) la adresa filmelor de serie, de aventuri, campioane la box office[5]. Demersul lor marchează una din cele mai spectaculoase evoluţii din cinematografia românească în sensul rezolvării unei contradicţii proprii experienţelor artistice anterioare ale celor doi regizori: comunicarea relativ restrânsă cu publicul[6]. Atât Apa ca un bivol negru, cât şi Nunta de piatră şi Duhul aurului, realizate împreună, cât şi Filip cel bun, Tănase Scatiu, Mai presus de orice[7], Bietul Ioanide şi, respectiv, Şapte zile, Hyperion, Dincolo de pod, Mânia, Între oglinzi paralele, realizate pe cont propriu, s-au adresat unui public mai puţin numeros, dar mai selectiv, mai rafinat. Un public interesat nu doar de „ce” se povesteşte – cinematografic – într-un film, ci şi de „cum” se povesteşte. Piţa şi Veroiu aveau să demonstreze, în fine, că – fără să abdice de la crezul lor estetic de până atunci, detaşându-se ironic de poncifele genului (în acest caz) western – pot face şi filme de public.

Genericul celor trei filme adună importante nume de cineaşti care şi-au dat – anterior şi ulterior – măsura în creaţii cinematografice de referinţă. Actorii (Ilarion Ciobanu, Ovidiu-Iuliu Moldovan[8], Mircea Diaconu, Victor Rebengiuc, Vasile Niţulescu, Victor Ştrengaru, Ferenz Bacs, Zoltan Vadasz, Carmen Galin, Mariana Mihuţ, Soby Cseh, Arestide Teică, Clody Berthola, Ovidiu Schumacher, Gheorghe Visu[9], Olga Tudorache, Rodica Tapalagă, Mircea Albulescu, Marcel Iureş, Ioana Crăciunescu, Ştefan Iordache, Dragoş Pâslaru[10], Jean Constantin[11], Ion Anestin) vorbesc engleza americană (unii dintre ei au vocea dublată la post sincron) şi dau viaţă unor profeţi, actriţe sau bandiţi din acea lume nebună, nebună, pe unde colindă cei trei fraţi ardeleni, la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Atmosfera şi culoarea Ardelenilor (cu numeroase cadre în care lumina devine parcă palpabilă, cu Munţii Măcinului ce rimează cu Munţii Stâncoşi), cadrajele şi planurile insolite filmate cu matematică precizie, contrapunctul rafinat al culorilor şi simţul inefabilului sunt rodul sensibilităţii directorilor de imagine (Nicolae Mărgineanu, Călin Ghibu, Marian Stanciu, asistaţi de viitorii operatori: Anghel Deca şi Vlad Păunescu), a monteurilor Cristina Ionescu, Iolanda Mântulescu şi Mircea Ciocâltei, a scenografilor Aureliu Ionescu, Călin Papură şi a pictoriţelor de costume Doina Levinţa şi Irina Katz. Cu toţii izbutesc să dea expresivitate şi forţă realistă decorurilor şi, respectiv, costumelor gândite sugestiv de cei doi cineaşti comanditari, a căror ştachetă de exigenţă estetică e stabilită invariabil pentru întreaga echipă de colaboratori. Last but not least, compozitorul Adrian Enescu[12] scrie pentru synthesizer o muzică diferită la fiecare din cele trei episoade ale seriei. Sound-ul de tip country (ce aminteşte de stilul Ennio Morricone) se îmbină armonios cu melos-ul popular ardelenesc; teme precum neaoşa „Mocioriţă” sau „Alfa” (de Vangelis) sunt citate, topite, filtrate şi dezvoltate într-o muzică electronică (mixată, în al treilea apisod, cu vocile fetelor de la grupul 5T şi a lui Mircea Romcescu) scrisă – atent, cu har, cu dăruire – pentru fiecare cadru-secvenţă în parte.  
Rodica Tapalagă şi Ioana Crăciunescu în Artista, dolarii şi ardelenii

Dragoş Pâslaru (Collins) în Pruncul, petrolul şi ardelenii
Intenţia lui Piţa a fost „să iasă un western clasic şi modern în acelaşi timp, ceva de la Ford la Peckinpah”[13]. Rezultatul: un divertisment tratat cu seriozitate, o nouă anvergură în filmul de aventuri românesc, o inspiraţie euforică echilibrată, în nota dominantă a celor doi regizori de marcă ai generaţiei 70. Gravitatea artistică, amestecul de căldură, tandreţe, ironie şi luciditate – o constantă în creaţia lui Piţa şi Veroiu – avea să constituie un pas spre profunzimile din viitoarele filme care, în anii 80, le-au consolidat locuri importante în patrimoniul cinematografiei româneşti şi, de ce nu, europene: Concurs, Faleze de nisip, Dreptate în lanţuri, Pas în doi, respectiv Semnul şarpelui, Sfârşitul nopţii, Să mori rănit din dragoste de viaţă, Adela[14]. Revăzută la un sfert de vreac de când cinematografia românească a reintrat în economia de piaţă, seria Ardelenilor îşi păstrează încă prospeţimea datorată inteligenţei realizatorilor de a evita mesajele triumfalist-patriotarde ce sufocă toate filmele istorice – de aventuri sau nu – ale „epopeii naţionale”.
Mircea Diaconu şi Ilarion Ciobanu în Profetul, aurul şi ardelenii

[1] Primite cu elogii de critica românească, apreciate şi pe plan internaţional, cele două filme surprind lumea locuitorilor din zona auriferă a Ţării Moţilor (filmările au loc la Roşia Montană) de la începutul secolului XX. Prezentate, pe la mijlocul anilor 80, într-o retrospectivă a filmului românesc din Canada, ele stârnesc admiraţia criticului Pierre Véroneau: „...două filme de o foarte mare măiestrie, dacă nu cele mai importante, cel puţin două din cele mai personale ale anilor 70 din România: este evident stilul folosit, accentul pus pe frumuseţea vizuală şi delectarea ritmică corespunzătoare dramelor ţărăneşti pe care cei doi regizori le aduc pe ecran sau poate factorilor culturali naţionali, culturii populare pe care o degajă. Sunt două filme despre identitatea culturală românească pe care o cauţi în muzică, în tradiţii, în modul de viaţă, în peisaj. Sunt filme de o mare calitate şi fără compromisuri comerciale.”
[2] Primul western românesc cu cai, împuşcături şi poker la saloon – un teren defrişat întâia oară în filmul românesc.
[3] Al doilea episod al Ardelenilor rămâne filmul lui Veroiu cu cei mai mulţi spectatori. Critica a remarcat diferenţele de tonalitate în raport cu primul episod: cel semnat de Piţa fiind mai „dionisiac”, „bubuind de viaţă, de haz, de fantezie şi dinamisn”, cel de-al doilea, mai „apolinic”, fiind „conceput într-o dispoziţie mai domoală, mai curând lirică decât dinamică, mai mult de atmosferă decât de pirosferă” (Eva Sârbu).
[4] Suflul înnoitor adus de scenariile lui Titus Popovici (un cine-decan de vârstă la vremea aceea, cu o strălucită activitate, începută cu Moara cu noroc, în 1955) contrastează puternic cu avalanşa de ticuri obositoare, bătrâneşti, de soluţii-şablon pe care le ofereau destule nume „proaspete” din scenaristica acelor ani. Demersul său de a „spune câte ceva despre natura sufletească a românului, într-o formă agreabilă şi populară” a fost amendat de unii cronicari cu „prejudecăţi izvorâte din semidoctismul arţăgos” care l-au tratat – se confesa scenaristul într-un interviu acordat Evei Sârbu din Cinema, nr. 12 (228), 1981 – „ca şi cum aş fi făcut filme pornografice”.  
[5] În aceeaşi perioadă aveau să debuteze în regia de film doi operatori de excepţie, Nicolae Mărgineanu şi Iosif Demian, prieteni şi colaboratori apropiaţi ai lui Dan Piţa. Filmele lor, Un om în loden şi O lacrimă de fată, atente la detaliile de atmosferă, la felul în care povestesc cinematografic, dădeau o replică inteligentă producţiilor comerciale cu justiţiari (orientate spre „acţiune” şi efecte speciale)  din seria Comisarilor. N-au avut însă – nici pe departe – succesul de public al seriei Ardelenilor
[6] Piţa a mai realizat în co-regie (alături de Alexandru Tatos) câteva episoade dintr-un serial TV cu audienţă la public, Un August în flăcări (1974).
[7] Inspirat din drama provocată de cutremurul din 4 martie 1977, nici acest film (realizat împreună cu Nicolae Mărgineanu şi care nu s-a difuzat niciodată în cinematografele din România) n-a avut un scenariu iniţial. Piţa: „Se poate, deci filma fără scenariu, e lucru ştiut de mult şi demonstrat de prea mulţi pentru a-i mai cita aici. Filmând fără scenariu sau cu un scenariu reductibil la câteva pagini nu înseamnă că nu poţi să ştii dinainte ce vei filma şi ce va ieşi, nu înseamnă că mergi la întâmplare sau că te bazezi pe improvizaţie. (...) Filmul e o artă nouă, dar nu începătoare, o artă care a ajuns să se poată susţine perfect prin ea însăşi, fără a mai avea nevoie de literatură pentru a exista şi a se manifesta plenar. (...) Imaginaţia noastră, a autorilor, e mult sub puterea de sugestie a realităţii; pe care filmul se bazează mai direct decât oricare artă, dacă e artă.” – Cinema, nr. 11 (227), 1981.
[8] După acest rol, Ovidiu Iuliu-Moldovan a mai jucat justiţiari taandri în Semnul şarpelui de Mircea Veroiu (1981) şi Dreptate în lanţuri de Dan Piţa (1984).
[9] Cel care l-a jucat pe fiul „profetului” local este – dintre interpreţii mai puţin cunoscuţi –  „revelaţia actoricească a filmului” – Valerian Sava, Cinema, nr. 2 (182), 1978.
[10] În rolul Collins, banditul cu cercel în ureche, „slugă dubioasă la un stăpân dubios, tinerel, frumuşel, rău cât încape şi actor pânp-n măduva oaselor în persoana lui Dragoş Pâslaru, după mine revelaţia actoricească a acestui film” – Eva Sârbu, Cinema, nr. 1 (217), 1981.
[11] În rol de „popă ortodox şi gropar internaţional: Jean Constantin, la a cărui primă apariţie sala hohoteşte, dar nu şi la a doua, dar nu şi la următoarele, pentru că Jean Constantin este pus, în fine, în stare de actor, adică în starea lui anturală”, Cinema, nr. 1 (217), 1981.
[12] Adrian Enescu este unul din colaboratorii de cursă lungă ai lui Dan Piţa şi Mircea Veroiu, pentru care a scris o muzică variată pentru tipologii variate. 
[13] Cinema, nr. 5 (173), 1977.
[14] Toate aceste opusuri se înscriu în tradiţia unui tip de cinema mai solicitant, mai puţin direct, mai „sofisticat”, din zona Victor Iliu (La Moara cu noroc), Iulian Mihu-Manole Marcus (Viaţa nu iartă), Mircea Săucan (Meandre, 100 lei), în care decorul şi muzica sunt şi ele personaje deopotrivă de importante. În aceeaşi perioadă (anii 70-80) s-au produs şi alte câteva filme româneşti, extrem de interesante ca propuneri de limbaj cinematografic, oarecum în tradiţia ciné-vérité-ului începută cu Reconstituirea lui Lucian Pintilie: Cursa, Proba de microfon, Croaziera, Vânătoare de vulpi (Mircea Daneliuc), Ilustrate cu flori de câmp (Andrei Blaier), Mere roşii, Casa dintre câmpuri, Secvenţe, Fructe de pădure (Alexandru Tatos), Dinu Tănase (La capătul liniei).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu