vineri, 19 octombrie 2012

Pe scurt, despre spiritualitatea celţilor


'Nodul etern' din arta celticã este simbolul cel mai puternic si cel mai obscur în acelasi timp din bogata spiritualitate a civilizatiei celtice. Motivele spiralate si împletite la nesfârsit de pe crucile înalte de piatrã sau din manuscrisele iluminate par sã nu aibe nici un început si nici un sfârsit. Ca si cum ar spune cã timpul si vesnicia sunt întrepãtrunse, iar noi trãim în douã lumi, în douã realitãti. În acest sens poetul William Blake scria cândva, 'Vesnicia se aflã în dragoste împreunã cu roadele vremii'. Dumnezeu este în toate lucrurile si toate lucrurile în Dumnezeu, iar modelele vietii noastre sunt împletite cu un model mai mare, peste toate pogorându-se suflarea divinã.
Celtii au fost un popor realist a cãror teologie ruralã s-a format într-un context cu totul natural. 'Cealaltã lume'  nu a fost spatiul diafan, de vis plãsmuit de poetii scolii amurgului celtic. De fapt, paradisul celtic a fost mai degrabã o prelungire vie si plinã de culoare a acestei vieti - 'Tir na mBeo' (Tãrâmul Celor Vii) sau 'Tir na nOg' (Tãrâmul Tineretii Fãrã Bãtrânete). Credinta Irlandei pãgâne avea sã fie implicit trinitarã: cifra trei era sacrã, iar traditionalele proverbe celtice erau în mod traditional împãrtite în triade, astfel cã doctrina Treimii adusã de Sfântul Patrick nu a surprins pe nimeni, ea fiind deja parte organicã din teologia naturalã a celtilor.
Tertullian al Catarginei, într-una din scrierile sale din anul 210 s-a referit la 'regiunile britanice inaccesibile romanilor, dar supuse lui Hristos', ceea ce divulgã existenta timpurie a crestinismului independent de Roma. Taliesin, un poet galez din Strathclyde, afirmase cã 'Hristos-Cuvântul a fost de la începuturi Învãtãtorul nostru si nu am pierdut niciodatã învãtãtura Sa', articulând astfel idea teologicã a Logosului pre-existent, asa cum este exprimatã în Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, atât de îndrãgitã de crestinii celti. Drumul înapoi spre originile crestinismului celtic în insulele britanice trece astfel prin simbolismul nodului celtic unde nu aflãm nici început, nici sfârsit în credintã, ci mai curând o stare continuã, fluidã a prezentei lui Dumnezeu, care se manifestã în diferite chipuri la diferite timpuri.
Aceastã exuberantã energie divinã o regãsim atât în vietile noastre, cât si în opere de artã, cum ar fi Cartea de la Kells (The Book of Kells) ce ilustreazã povestea din Evanghelie. Chiar si dansul traditional irlandez surprinde aceastã energie: pasii dansatorilor simbolizeazã victoria asupra serpilor pãgânismului, iar bratele tinute strâns în jurul corpului trimit la necesara disciplina crestinã. Asa cum observã Ian Bradley în Celtii (The Celtic Way) 'Lumea strãmosilor nostri celti din perioada crestinismului timpuriu nu a fost lipsitã de griji si probleme. I-a preocupat intens chestiunea pãcatului si a penitentei si adesea vietile lor aveau un caracter auster. Unii dintre ei au ajuns pelerini eterni pentru a evita confortul si tentatiile unei existente lejere, cãutând locuri sãlbatice si îndepãrtate unde puteau duce o viatã de pustnic'.1
În multe privinte crestinismul i-a eliberat pe celti de frica superstitioasã de naturã (cum ar fi credinta cã cerul s-ar putea prãvãli peste ei) transformând-o într-o slavã a lui Dumnezeu prin naturã sau panteism.  Dumnezeul Cãruia I se închinau nu era, în întelegerea lor, Domn al Istoriei, asa cum avea sã devinã mult mai târziu în teologia occidentalã, ci Domn al Creatiei, Cel Care S-a revelat pe deplin în minunile si splendoarea lumii naturale. Acesta a fost, înainte de toate,  motivul pentru care doreau sa I se închine, asa cum sugereazã si acest poem irlandez din secolul al nouãlea:
Slaviti-L pe Domnul     
Care a fãcut atâtea minunãtii     
Raiul cel mãret si luminat, cu îngerii lui, în cer,   
Marea cu valuri înspumate pe pãmânt.2
Aceastã spiritualitate centratã pe creatie poate fi regãsitã de asemenea în duhovnicia Ortodoxã, în frumosul 'Acatist de multumire' al pãrintelui Grigore Petrov, ceea ce apropie, o datã mai mult, sensibilitatea modului celtic de închinare de rugãciunea crestinismului rãsãritean.
Teologul Romano-Catolic Greg Mannion a remarcat felul în care civilizatia celticã a recunoscut revelatia lui Dumnezeu în decorul natural, unde stâncile si dolmenele, atât de rãspândite pe pãmânturile celtilor, sunt o formã de limbaj adresat infinitului - asa cum ne sugereazã creatia unor poeti precum Seamus Heaney sau simfonia McCartney de inspiratie celticã a lui Paul McCartney, 'Stânca neclintitã' ('Standing Stone').
E suficient sã ne amintim de numeroasele referinte biblice sau din mitologia celticã, la copaci, stânci sau izvoare sacre pentru a ne convinge, dacã mai e nevoie, de importanta naturii în credinta omului. Chiar parohia noastrã (Sfânta Treime) este legatã printr-o rãmãsitã din stejarul de la Mamre de locul unde Dumnezeu S-a arãtat lui Avraam în chip de trei persoane. În toate tãrile celtice dumbrãvile de stejar, tisã, alun si scorusã ocupau un loc aparte si erau considerate sacre (tisa creste si acum în jurul bisericii Sfântul Matei din Belfast). Numele contemporane reflectã si ele aceste asocieri: Derry (dumbravã de stejar) si Kildare (bisericã de stejar).
Celtii aveau de asemenea un dezvoltat simt etic. 'Lumea de dincolo' era vãzutã mai degrabã ca un loc al dreptãtii decât ca loc al pedepselor, fiind totodatã un spatiu al luminii, creativitãtii si libertãtii într-un cadru minunat. Era un loc al muzicii unde pãsãrile formau corul. Strãvechiul cod legislativ al Irlandei, Codul Brehon, se baza nu atât pe constrângere cât pe autoritatea moralã. Societãtile celtice au fost orientate mai ales spre stãpânirea în comun a pãmântului si spre egalitate în drepturi (femeile aveau aceleasi drepturi, puteau sã-si mosteneascã averea si nu au fost excluse din ordinele monarhice sau militare - vezi cazul Reginei Bedicea). Societatea celticã se ocupa îndeaproape de cei bolnavi, nevoiasi, vârstnici, precum si de 'strãini' - grija fatã de acestia fiind consideratã de profetii Vechiului Testament o virtute bineplãcutã lui Dumnezeu. În Armagh functiona un spital cu o renumitã bazã chirurgicalã si de asistentã medicalã încã din anul 300 î.e.n.. Idea cã vrerea lui Dumnezeu trebuie împlinitã 'pe pãmânt precum în ceruri' avea sã fie reformulatã si consacratã o datã din nou în Biserica celticã timpurie. În credinta celtilor viata continuã dincolo de mormânt si, la fel ca în crestinismul rãsãritean, mântuirea avea sã fie înteleasã ca un proces, ca o cãlãtorie din care nu lipseste strãdania, dar nici bucuria.

autor: David Gilligan; traducere de Marian Sorin Rădulescu
sursa: http://ortho-logia.com/Romanian/Articole/Spiritualitatea_Celtilor.htm


1 Ian Bradley, Celţii / The Celtic Way (Darton, Longman & Todd, 1993).
2 G. Murphy (ed.), Poezie irlandeză veche / Early Irish Lyrics (Clarendon Press, Oxford, 1956).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu